Cara Merayu Orang Tua guna Setuju dengan Pilihanmu

Cara Merayu Orang Tua guna Setuju dengan Pilihanmu

GENSINDO mewawancarai sejumlah mahasiswa yang sudah kawakan dalam meyakinkan orang tua untuk mengamini pilihan jurusan yang kurang diamini orang tua mereka. Ini tips dari mereka.

Ceritakan Detail Jurusan
Ceritakan mengenai hal-hal yang dipelajari dalam jurusan tersebut, tergolong kelebihan-kelebihannya, seperti pekerjaan positif yang dapat dilakukan dalam jurusan tersebut, serta prospek karier masa depan. Tunjukkan bahwa opsi jurusan itu ialah yang terbaik guna dirimu dan dapat menjadi penunjang guna membahagiakan kedua orang tuamu kelak.

Tunjukkan Bakatmu
Misalnya, anda sudah dapat membuat karya yang bersangkutan dengan jurusan tersebut. Buktikan anda masuk jurusan tersebut bukan sekadar ikut-ikutan atau gaya-gayaan, tetapi memang berbakat dalam bidang tersebut.

Menjanjikan Hal-Hal yang Membanggakan
Buatlah harapan guna menjadi yang terbaik dari jurusanmu itu. Misalnya dapat berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik, tidak akan tidak jarang bolos, atau lebih hebat lagi bila kamu dapat membiayai kuliah dengan duit sendiri.

Komunikasikan dengan Baik
Berbicara sopan dengan nada rendah ialah yang terpenting. Meski pilihan tersebut sering bertolak belakang, tetaplah lemah lembut, sopan, dan santai bila berkata di hadapan orang tua.

http://planning.dot.gov/PageRedirect.asp?RedirectedURL=https://www.pelajaran.co.id

This article was written by ebagi